Buradasınız

Planlama Mühendisliği Eğitimi

1.       PLANLAMA NEDİR?

2.       PROJE YÖNETİCİLERİ İÇİN PLANLAMA BİLİNCİ

3.       PLANLAMA MÜHENDİSİNİN SORUMLULUKLARI

4.       AKTİVİTELER

4.1.    AKTİVİTENİN TANIMI

4.2.    AKTİVİTENİN TİPİ

4.3.    AKTİVİTENİN SÜRECİ

4.4.    AKTİVİTELER İÇİN WBS OLUŞTURMA

4.5.    AKTİVİTELERİN KODLANMASI

4.6.    AKTİVİTELER İÇİN TAKVİM

5.       İŞ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

5.1.    AKTİVİTELERİN BAĞLANMASI

5.2.    SINIRLAMALARIN KOYULMASI

5.3.    KRİTİK YOL TANIMI

5.3.1. KRİTİK YOLUN HESAPLANMASI

5.3.2. AKTİVİTELERİN BOLLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

6.       KAYNAKLAR VE BÜTÇE OLUŞTURMA

6.1.    KAYNAKLARIN TANIMLANMASI

6.2.    KAYNAKLARIN ATANMASI

6.3.    DOLAYLI HARCAMALARIN İŞ PROGRAMINDA GÖSTERİMİ

6.4.    KAYNAKLARIN DAĞILIMI

6.4.1. KAYNAK DAĞILIMININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

6.4.2. KOVA PLANLAMASI

6.5.    KAYNAKLARIN DENGELENMESİ VE KAPASİTE PLANLAMASI

7.       HEDEF PROGRAMIN OLUŞTURULMASI

8.       İŞ PROGRAMININ İZLENMESİ

8.1.    AKTİVİTELERİN GÜNCELLENMESİ VE PERİYODİK VERİ GİRİŞİ

8.2.    KAZANILMIŞ DEĞER ANALİZİ

8.3.    MALİYET PERFORMANS ANALİZİNİN YAPILMASI

8.4.    İŞÇİLİK PERFORMANS ANALİZİNİN YAPILMASI

9.       RAPORLAMALAR

9.1.    GECİKME RAPORLARININ HAZIRLANMASI

9.2.    HEDEF PROGRAMLA KARŞILAŞTIRMALI RAPOR HAZIRLANMASI

9.3.    PERFORMANS RAPORLARININ HAZIRLANMASI

9.4.    FAYDALI RAPORLAMA NASIL OLMALI?

10.   İYİLEŞTİRME PLANLARININ HAZIRLANMASI

10.1.     İŞ PROGRAMINDAKİ SÜREÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10.2.     İŞ PROGRAMININ REVİZE EDİLMESİ


27 Ekim 2012