Buradasınız

Aile Akademisi

http://www.aileakademisi.org

Bütün yaşadıklarımız çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi nasıl etkileyecek? Bu sonuçlar ne tür önlemler alınmasını gerekli kılıyor? Ve en önemlisi “fıtri/geleneksel aile” yapısı bütün bu sorunların üstesinden gelip geleceğe kalabilecek mi? Bu sorular/sorunlar kalıcı ve sürdürülebilir projeleri gerekli kılıyor.

Aile akademisi bu çerçevede iki temel amacı gerçekleştirmeyi planlıyor: Aileyi olumsuz etkileyen sorunların kaynaklarını tespit etmek ve sorunları doğuran bu kaynaklarla mücadele etmek. Her ikisi de nitelikli bir çabayı gerekli kılıyor.

Aile akademisi bu noktada teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmayı planlıyor. Sadece sorunu tespit etmekle yetinmeyip, aileyle doğrudan temas kurmayı ve aileyi etkileyen sorunların çözümünde aileye yardımcı olmayı amaçlıyor. Bütün bunların ötesinde aile akademisi, ailenin kaybolmaya yüz tutmuş olan “eğitici/önleyici/koruyucu” rolünü yeniden gündeme getirmeyi önemli bir görev olarak görüyor. Aile Akademisi çalışmaları üç ana başlık altında sunuluyor:

Bilimsel Araştırmalar
Ailenin yaşadığı sorunları ve bu sorunların kaynaklarını doğru bir şekilde tespit etmek, destek projeleri ve uygulamalı eğitimlere rehberlik edecektir. Sorunu ve kaynağını doğru bir şekilde tespit edememek yapılacak çalışmaların etkisini azaltacaktır. Bu çerçevede aile akademisi aileye ilişkin yapılan bilimsel araştırmaları takip edeceği gibi, akademide görev alan uzmanlar aracılığıyla özgün bilimsel araştırmalar da yapacaktır.

Destek Projeleri
Destek projeleri aileye aktif yardımı hedef alan projeleri içermektedir. Bu projeler anne-babaya dönük onların önleyici rolünü geliştirici eğitim projelerini ve çocuklara dönük aileyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek olan önleyici rehberlik projelerini ve ailelere materyal desteği vermeği amaçlayan projeleri içermektedir.

Sosyal Aktiviteler
Sosyal aktiviteler bizzat sorunun muhatabı/mağduru olan ailelerle“aileyi olumsuz etkileyen” her türlü yayına, sosyal/siyasal/ekonomik ve hukuki düzenlemelere karşı sivil tepkiyi yükseltmeyi ifade ediyor.

Bu kapsamda yapılan basın açıklamaları ve düzenlenen kampanyalar site içinde yer alıyor.